• Met ingang van donderdag 2 september starten we weer met "live" bridgen. Op 6 september begint ook het maandagmiddag "vrije inloop" bridgen weer. Tot ziens in het Stadshuus!

We gaan weer bridgen!

Het bestuur gaat er vanuit, dat er vanaf donderdag 2 september (aanvang 19.30 uur) weer fysiek gebridged kan worden in het “Stadshuus”. We verwachten, dat iedereen is gevaccineerd en zich zoveel mogelijk zal houden aan de anderhalve meter regel. Het “Stadshuus’ heeft nieuwe ventilatie aangeschaft, die voldoet aan de eisen voor de Horeca. Het is de bedoeling dat wie niet komt zich, zoals gewoonlijk, weer afmeld via de website of via donderdag@jump85.nl.

Wel zullen de ontwikkelingen omtrent corona en de te treffen maatregelen nauwlettend worden gevolgd.

Ook zal vanaf maandag 6 september het vrije inloop bridge weer georganiseerd worden. Aanvang 13.30 uur. Dit is behalve voor leden ook toegankelijk voor niet-leden, mits NBB-lid. Om de kosten van de zaalhuur te dekken wordt voor de maandagmiddag voor leden €1,00 per persoon en voor niet-leden €2,00 gerekend. Deze zaalhuur wordt dus niet meegerekend bij het contributiebedrag dat alle leden betalen. Het wedstrijdschema wordt bijgevoegd.

Zoals eerder vermeld zal Hinky Ernst proberen om voor iedereen, die dat wil, een geschikte partner te vinden.

Mogelijk zal ook het stepbridge doorgaan op de woensdagavond. De eventuele kosten hiervan zal door de deelnemers zelf opgebracht moeten worden en worden niet doorgerekend in de algemene contributie.

Ook heeft het bestuur besloten, dat het jubileumfeest, dat in verband met Corona niet door kon gaan, alsnog zal plaatsvinden, ergens in maart 2022.

In de hoop, dat alles door kan gaan en dat de nieuwe coronagolf geen roet in het eten gooit.

Zomeravond(step)bridge

De TC heeft in overleg met het bestuur besloten om deze zomer elke donderdag een clubtoernooi te organiseren op stepbridge. Bij voldoende aanmelding spelen we met een A en B-lijn. Er zijn geen arbitragemogelijkheden. De wedstrijd wordt om 19.30 uur gestart en we spelen weer 6 rondes van 4 spellen, 6,5 min per spel.

Bij eventuele miskliks kan er gewoon doorgespeeld worden.

We starten op donderdag 3 juni en gaan hiermee tot nader order door.

Eindstand Stepbridge Viertallen

In februari en maart heeft Jump’85 een stepbridge viertallen-competitie georganiseerd. 2 groepen van 6 viertallen hebben hier met veel plezier aan deelgenomen. Hieronder vind je de einduitslag.

In april en mei wordt er op verzoek van velen een nieuwe viertallen-competitie georganiseerd. Ben je enthousiast, meld je dan aan bij Piet Huijbregts.

Viertallen competitie

Jump’85 speelt de komende weken (februari/maart) weer een viertallen competitie. Hiervoor hebben zich 12 teams ingeschreven zodat er 2 lijnen van 6 team gespeeld gaat worden. De 5 onderlinge wedstrijden vinden plaats op Stepbridge in de weken 6 t/m 11. De teams spreken met elkaar af op welk moment in de week er gespeeld wordt. Dit maakt het mogelijk om de paren toernooien iedere maandag en donderdag gewoon te kunnen spelen. 

De tussenstanden zullen elke zondag na een speelweek op de website gepubliceerd worden.

Hieronder de deelnemende teams:

nrNaam Viertalcaptain
A1HARPPietHuHansdBoeReinoutHAnneEij
A2Geen zee te hoogImarDTheadLPeterGroJackZee
A342BeatWilmaAHanAWillemS2LidyW
A46 SansBartEMarjaEBennoTeTonnyWe
A5Vier zonder meerPeterHenHennyLagAadTenHansOst
A6Corrie en de rekelsCorHoJosVoReneKasWillemDw
B1Voorjaar 21LucBuMariekBuMagdaBeeBartAa
B2No bridge too farEmmavSRobJoAndretWAlextWVeraIdTreesKas
B3StapeldollDietNBartVeenJohanSWimDoll
B4De KlavertjesFransSteMaidaWKoosvZwAdriStBenSchou
B5drie plus 1AgnestBAnneManWillyHvJanHv
B62D2HHansDrxHenkKroeJopDAlieKa

Oudejaarsdrive.

Op 28 december  organiseerde Jump’85 een feestelijke oudejaarsdrive: bridgen en een pubquiz tegelijkertijd. De 22 deelnemende paren hebben een enerverende avond gehad. Sommigen verknalden hun bridgespel doordat het oplossen van de vraag “wat de kans op een 0-3 verdeling is” teveel hersencapaciteit in beslag nam. Anderen gingen bloedfanatiek met Google Streetview de bomen op de Markt in Lochem tellen. Voor de wedstrijdleider was het hilarisch om de conversaties in de chat te volgen en was de stress soms voelbaar.

Het organiseren van een quiz waarvan de vragen niet binnen 1 minuut te googlen zijn, is vrijwel onmogelijk gebleken. Vrijwel, want ook Google zet mensen op het verkeerde been. Dat bleek uit vraag 4 die slechts 1 keer goed is beantwoord door iemand die ergens in zeeland een website vond met het correct antwoord. De rest tuinde erin of geloofde Google niet, want wie kan zich voorstellen dat de kans op een hand met singleton of een renonce bijna 80% is?!

Een leuke avond, maar hopelijk is de volgende feestdrive weer een feest aan de fysieke tafel in ons nieuwe onderkomen, het Stadshuus (aan de markt met die 31 bomen ?)

Voor de uitslag: https://www.jump85.nl/uitslag-popquiz

Namens de TC,

Hans de Boer

Kerst- en nieuwjaarsgroet.

Beste Jump leden,

Geen pepernoten met Sinterklaas op de bridgetafel dit jaar. En geen kerstdrive.
Nee, de gezellige aspecten van het bridgen zullen we dit jaar moeten missen. Gelukkig ‘zien’ we elkaar nog wel op stepbridge, maar dat is natuurlijk geen vervanging voor onze live clubavond en middag.

Vooruitkijken naar het volgende kalenderjaar is ook maar beperkt mogelijk. Om echt weer te kunnen bridgen zullen alle deelnemers waarschijnlijk moeten zijn ingeënt.
Op welke termijn dat het geval zal zijn is nog zeer ongewis. De Nederlandse Bridge Bond en de ingestelde ‘Jump corona commissie’ houden een vinger aan de pols en zullen adviseren over een mogelijke herstart van de competitie en de bijbehorende voorwaarden en maatregelen.

Die herstart zal dan wel in ons nieuwe clubgebouw zijn: ‘Het Stadshuus.’

Alle materialen zijn- of worden binnenkort overgebracht naar het Stadshuus. Ook over de inrichting, tafels en kleedjes, wordt momenteel nagedacht. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat zodra we weer mogen bridgen dat we dan de faciliteiten nog niet op orde hebben!

Voorlopig zullen we het moeten doen met Stepbridge. Over het lidmaatschap en de kosten van Stepbridge in 2021 zal Hans de Boer u binnenkort informeren.

Omdat er tussen de kerstdagen en oudjaar geen Stepbridge wedstrijd is, organiseren we voor alle leden op maandagavond 28 december half acht, online een ‘kerst-oud-nieuw drive’ met een grappig accent. Noteer deze avond in uw agenda, we hopen op een grote opkomst.

De gemeente Lochem heeft recent LochemTV in het leven geroepen. Ook Jump heeft een bijdrage geleverd. In aflevering 4 is aandacht besteed aan onze stepbridge activiteiten. Deze aflevering is uitgezonden op 4 december en is ook nog terug te kijken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=Xgzzw0YfvOc

Nu we geen clubmiddag/avond hebben, kunt u geen dingen bij de bestuursleden aankaarten op die momenten. In januari is er weer een bestuursvergadering gepland. Misschien zijn er onderwerpen die u graag besproken zou zien in onze bestuursvergadering; laat dat dan even via email of telefonisch weten.

Het bestuur van Jump wenst alle leden gezondheid, een fijne kerst en een voorspoedig nieuw jaar toe.


Namens het bestuur,
Marja Engelen.