Communicatie met de partner

Hans en Hinky Ernst gaven woensdagavond de laatste training van dit seizoen en zoals wij bij de eerdere trainingen al waren gewend was het geen programma van luisteren en lekker achterover leunen. Nee, wij moesten weer allemaal aan de bak. Waar in de vorige trainingen vooral aandacht werd besteed aan het redeneren, ging het deze keer vooral om de communicatie met je partner zowel bij het uitkomen als het tegenspelen. Wat vertel je je partner bij het uitkomen en wat kan ik hem vertellen bij het afgooien of bijspelen van een kaart. Ook deze keer was het weer geen makkelijke kost, er werd gekauwd en herkauwd en je hoorde de hersenen kraken bij het volgen en de uitleg van de theorie .In het bijzonder toen een aantal spellen op het scherm verschenen er antwoorden met uitleg gegeven moesten worden.

 In de 1e plaats de uitkomst goed lezen en deze situatie goed interpreteren en dan vervolgens als partner de keuze maken welk soort signaal ik moet geven: distributiesignaal of kleurpreferentiesignaal of een aan- of af signaal  en soms is het helemaal geen signaal. Ja bridgen is niet makkelijk, niet zo maar een kaart bijspelen, alert blijven en goed met je partner communiceren. En dat kan alleen maar goed gaan als je met elkaar ook goede afspraken hebt gemaakt over het uitkomen en de methode van signaleren bij het bijspelen en dat bleek bij een aantal aanwezigen niet het geval.

De vijf trainingen werden goed bezocht en de aanwezigen deden altijd enthousiast  mee, gestimuleerd door Hans en Hinky Ernst door hun goede voorbereidingen, methodische aanpak en materiaal dat beschikbaar werd gesteld. Zal zeker zijn vruchten afwerpen bij de deelnemers, maar wij vertrouwen ook een beetje op het vliegwiel effect en dat meerdere leden van onze club volgend seizoen ook van de partij zullen zijn. Bedankt Hans en Hinky.

Hans Derrix

Uitkomen

Tegenstanders bieden vlot en zonder aarzeling 3nt en uit het niets biedt partner doublet. Mijn doublerende partner vertrouwt er op dat ik zijn doublet zal begrijpen en ik beschaam zijn vertrouwen natuurlijk niet. Eitje, uitkomen in de eerst geboden kleur van de dummy. Dat is makkelijk, gewoon een afspraak, een eitje dus.

Was het altijd maar zo makkelijk. Hans Ernst schotelde ons een heel scala van overwegingen voor waar je rekening mee moet houden voordat je een keuze maakt met welke kleur en welke kaart je uitkomt. Dan moet je eerst nog wel kiezen of het passief of actief zal moeten zijn. Evenals in de voorgaande trainingen komt het ook hier weer neer op redeneren, in dit geval het analyseren van de bieding en je een voorstelling proberen te maken van de handen van je tegenstanders en natuurlijk die van je partner en hoe de punten verdeeld zouden kunnen zitten. Makkelijk? Nee, harstikke moeilijk, maar bridgen is ook moeilijk en daarom is het goed om je te verdiepen in allerlei aspecten van het bridgen, vanavond dus op het uitkomen. Verder lezen ….

Rondje om de kerk

 

Het was zaterdag 9 februari een drukte van belang in het prachtige centrum van Lochem. Bridgeclub Jump’85 organiseerde haar jaarlijkse open horecadrive ‘Rondje om de kerk’.
Ruim 190 deelnemers werden gastvrij ontvangen ‘Het Stadshuus’. Veel horecagelegenheden rondom de Gudulakerk of iets daarbuiten, evenals woonzorgcentrum ‘Gudula’ hebben voor deze dag hun deuren gastvrij opengezet.
De deelnemers speelden ieder half uur vier spellen in steeds een andere horecagelegenheid. Tijdens hun wandeling van de ene gelegenheid naar de andere gelegenheid hebben zij het centrum van Lochem goed leren kennen.
Veel Lochemse ondernemers hebben een prachtige prijzen ter beschikking gesteld voor de prijzentafel. De winnaars van deze drive zijn Arthur en Ina Hollink met 70,56%
Deelnemers en ondernemers zijn zo enthousiast dat de drive volgend jaar zeker weer georganiseerd wordt.

Zie ook de foto’s.

Kleine kansjes, grote manches

De derde training die door Hans en Hinky Ernst werd verzorgd stond in het teken van het benutten van de kleine kansen en mogelijkheden, maar dan moest er wel goed worden geredeneerd. Redeneren en niet nadenken was wat Hans iedere keer weer ter berde bracht. Weten wat de biedregels zijn en dan redeneren wat partner met zijn bod bedoeld, is het forcing of niet, mag ik passen of moet ik nog wat bieden. Verder lezen ….

Passen of bieden?

Deze vraag viel door de aanwezigen niet altijd even makkelijk te beantwoorden bij de probleemstellingen die Hans Ernst ons voorschotelde. Het lijkt zo makkelijk als je onvoldoende punten hebt moet je passen, maar dan moet je wel precies weten hoe sterk het rebid van je partner is om te weten of het bod forcing is of niet. Deze voorbeelden maakten onder het grote aantal aanwezigen veel los, de ene vraag duikelde over de andere en de bied opvattingen van enkelen leken ineens op losse schroeven te staan. En toen moesten de doubletten nog volgen. Verder lezen ….

Onze viertal-kampioenen

In de A-lijn: Breaking Bridge (Marijke Koppen, Inge Pellenberg, Jeroen Hogervorst en Reint Pellenberg)

In de B-lijn: Drie Plus (Greet Derrix, Anne de Man, Ingrid Welstood en Hans Derrix)

In de C-lijn: Route 66 (Trees Kaskens, Vera Idenburg, Hennie Louwenburg en Nicole Scheelbeek)