• Hart voor de Achterhoek. U kunt nu stemmen! Gebruik de stemkaart die u van de Rabobank hebt gekregen.

Hart voor de Achterhoek

Onze club wordt al een aantal jaren gesponsord door de Rabobank. Het geld dat we in dit kader van de Rabobank ontvangen wordt ingezet voor alle vormen van opleiding binnen onze club.

De Rabobank heeft vorig jaar besloten om de toekenning van sponsorgeld anders te gaan organiseren. Daartoe is het project “Hart voor de Achterhoek” opgezet:

 

  • Na goedkeuring door de Rabobank, kunnen verenigingen hieraan deelnemen. Jump’85 is ook dit jaar deelnemer.
  • Van 22 mei tot 6 juni kunnen leden van de Rabobank stemmen op deelnemende verenigingen.
  • Leden van de Rabobank krijgen in de week hieraan voorafgaand een stemkaart toegestuurd. Deze biedt de mogelijkheid om via internet een 5-tal stemmen uit te brengen (max. 2 op dezelfde vereniging).

Let op: Als u een rekening bij de Rabobank hebt, bent u niet automatisch lid van de Rabobank!

 Leden ontvangen 4 x per jaar het blad “Samenspraak” van de Rabobank. Ontvangt u dat blad ook, en u dus lid bent van de Rabobank, dan doet u ons en uzelf een groot plezier door in de actieweek uw stem uit te brengen op Jump.

Hebt u kennissen of vrienden die lid zijn van de Rabobank, dan kunt u hen natuurlijk ook vragen om één of twee stemmen op onze club uit te brengen.

Voor vragen: Han Alink, tel: 0575572116 of per email: h.alink1@chello.nl

Beschermend bieden met Ben Eijkelkamp

Allemaal hebben wij geleerd hoe, wat en wanneer wij moeten bieden. En in de loop van de tijd hebben wij veel bijgeleerd, ervaringen opgedaan en natuurlijk ook geluisterd naar wat andere bridgers over hun bieden en biedsystemen allemaal te berde wisten te brengen. Woensdagavond 11 april 2018 hield Ben Eijkelkamp een inleiding over het beschermend bieden. Wanneer doe je dat, onder welke voorwaarden en hoe dan?

Verder lezen ….

Veilig naar slem? Grote stappen snel thuis?

Nee, zo gaat dat niet om zonder ongelukken een slem te bieden en natuurlijk ook binnen te slepen. Daarvoor zijn onder meer de controle biedingen een goed instrument. Woensdag 14 februari werd dit instrument grondig onder de loep genomen door Bart Veen. Toen ik van huis ging zei ik nog: “ben zo weer thuis, het gaat om de controlebiedingen en dat kan niet zoveel tijd kosten”.
Verder lezen ….

Twee kleurenspel

Volgens Hans Ernst kan je bij een twee kleurenspel een onderscheid maken tussen een makkelijke en een moeilijke hand. Laten we nu altijd hebben gedacht dat je alleen maar moeilijke handen hebt, al dan niet met een twee kleurenspel! Maar ja we kwamen dan ook om te leren.
Zowel een tweekleurenspel bij een openingsbod als bij een volgbod kwamen aan de orde. Verder lezen ….

Zonder signaleren is goed tegenspel niet mogelijk

Woensdagavond 13 december was de serre bij Bousema vol met belangstellenden die meer wilden weten over het hoe en waarom van het signaleren. Het was een onderwerp dat in de enquête, die onder jumpleden was gehouden, hoog scoorde en vandaar de grote belangstelling.
Hans Ernst nam ons mee door het domein van allerlei signaleringen. Waarom signaleren, welke signalen zijn er, hoe te signaleren, wanneer en met welk doel. De stof was zeker niet makkelijk, maar werd goed door Hans uitgelegd. Verder lezen ….

Bart “Niemeijer”.

Niemeijer conventie
Woensdag 15 november stond de eerste thema avond van seizoen 2017-2018 op het programma en even als vorig jaar beet Bart Veen de spits af. Gezien de ervaringen van vorig seizoen waren de verwachtingen bij de organisatoren hoog gespannen.
Wat betreft de behandeling van het thema “Niemeijer” kwamen deze verwachtingen geheel uit.
Verder lezen ….