• Gezellige zomermiddag en -avond drives bij Bousema in Lochem! In de maanden juli en augustus kunt u zowel op maandagmiddag als op donderdagavond bridgen bij Jump'85.

Beschermend bieden met Ben Eijkelkamp

Allemaal hebben wij geleerd hoe, wat en wanneer wij moeten bieden. En in de loop van de tijd hebben wij veel bijgeleerd, ervaringen opgedaan en natuurlijk ook geluisterd naar wat andere bridgers over hun bieden en biedsystemen allemaal te berde wisten te brengen. Woensdagavond 11 april 2018 hield Ben Eijkelkamp een inleiding over het beschermend bieden. Wanneer doe je dat, onder welke voorwaarden en hoe dan?

Veel van de aanwezigen hadden hier wel eens over gehoord of pasten dit in de praktijk ook wel eens toe. Zelfs wel vaak als het om de strijd van de deelscores ging. Maar nu werd ons uitgelegd aan welke voorwaarden het beschermend bieden moet voldoen en wat jij en partner dan moeten bieden. Er moet in bepaalde situaties toch anders gehandeld worden dan dat je gewend bent. Wat zou u in de volgende situatie doen? Voor u wordt geopend met 1 schoppen en u hebt zelf 15 punten en daarbij een mooie schoppenkaart. Tot nu toe zou ik dan 1 SA hebben geboden. U niet? (Ja, maar u bent goed op de hoogte met beschermend bieden). Ben liet ons een aantal spellen spelen waar het beschermend bieden toegepast kon worden en waar het een echte strijd om de deelscores was. Het was zeer leerzaam; er werd heel wat over nagedacht en gepraat. Wij mochten ook nog een spel bieden en spelen waar een prijs mee te verdienen viel. De paren die dat goed deden,  het goede contract bieden en ook halen, konden een consumptie verdienen. Er hoefden geen prijzen te worden verdeeld, geen van de aanwezige paren deed het helemaal goed. Was een spel dat Ben zelf een keer had gespeeld, in 5 klaveren terecht was gekomen. Hij was de enige  die dit contract had geboden en gemaakt. Ben deed uitvoerig uit de doeken hoe geboden had moeten worden en vooral hoe er uitgespeeld moest worden. Heel erg leerzaam. Schijnbaar hebben wij binnen onze club veel leden voor wie het beschermende bieden een eitje is, want de belangstelling voor dit onderwerp was helaas niet erg groot. Het was al weer de laatste interne clinic van dit seizoen en de komende maanden gaan wij evalueren en bestuderen hoe wij de programma’s volgend seizoen kunnen organiseren. Tot dan.

Hans Derrix

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.