• Gezellige zomermiddag en -avond drives bij Bousema in Lochem! In de maanden juli en augustus kunt u zowel op maandagmiddag als op donderdagavond bridgen bij Jump'85.

Stamppotdrive

Zondag 11 februari 2018 wordt alweer voor de 30ste maal de jaarlijkse stamppotdrive gehouden.
Zalencentrum BOUSEMA, Zutphenseweg 35, Lochem, Zaal open 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 17.30 uur
Deelname € 40,00 per paar, (incl. kopje koffie en buffet). ’s Middags keuze uit Lochems STAMPPOTBUFFET.
Aanmelding: Els Kroot tel. 0573-256288, Marja Engelen tel. 0573-253044 of een email naar stamppot@jump85.nl
Betaling: Rabobank Lochem NL81RABO0336621965, t.n.v. Bridgeclub Jump’85 (na  aanmelding telefonisch of per email)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.