• Op maandagmiddag wordt nu ook het ranking systeem gebruikt! Als lid van Jump kunt u nu (gratis) op elk gewenst moment meespelen.

Zonder signaleren is goed tegenspel niet mogelijk

Woensdagavond 13 december was de serre bij Bousema vol met belangstellenden die meer wilden weten over het hoe en waarom van het signaleren. Het was een onderwerp dat in de enquête, die onder jumpleden was gehouden, hoog scoorde en vandaar de grote belangstelling.
Hans Ernst nam ons mee door het domein van allerlei signaleringen. Waarom signaleren, welke signalen zijn er, hoe te signaleren, wanneer en met welk doel. De stof was zeker niet makkelijk, maar werd goed door Hans uitgelegd. Verder lezen ….

Bart “Niemeijer”.

Niemeijer conventie
Woensdag 15 november stond de eerste thema avond van seizoen 2017-2018 op het programma en even als vorig jaar beet Bart Veen de spits af. Gezien de ervaringen van vorig seizoen waren de verwachtingen bij de organisatoren hoog gespannen.
Wat betreft de behandeling van het thema “Niemeijer” kwamen deze verwachtingen geheel uit.
Verder lezen ….

De Maandagmiddagclub

De opzet en start van de maandagmiddagclub is door de bridgeclubs MOT en Jump voortvarend ter hand genomen en op 4 september van start gegaan. De voorbereiding van besturen en de wedstrijdleiding van beide clubs verliep in goede sfeer en op 4 september werd dan ook enthousiast met de eerste zitting begonnen waarbij maar liefst 24 paren deelnamen. Een goed begin.

Verder lezen ….

Weet u het nog?

De komende maanden gaan Bart Veen, Hans Ernst en Ben Eijkelkamp samen met jullie de onderwerpen Niemeijer, signaleren, twee kleurenspel, controle biedingen en beschermd bieden behandelen.
Bart Veen bijt op woensdagavond 15 november om 19.30 uur bij zalencentrum Bousema de spits af met de Niemeijer conventie. Het eerste half uur wordt de theorie behandeld en daarna worden gezamenlijk een 12-tal spellen gespeeld en natuurlijk ook besproken. Wij en Bart rekenen weer op een grote opkomst.
De rest van het programma ziet er zo uit:
• Woensdag 13 december: Hans Ernst signaleren
• Woensdag 14 februari: Hans Ernst 2 kleuren spel
• Woensdag 14 maart: Bart Veen, controle biedingen
• Woensdag 11 april: Ben Eijkelkamp, beschermend bieden

Hans Derrix
Han Alink

Thema avonden seizoen 2017-2018

Na voorbereidingen in de klankbordgroep hebben wij de door deze groep voorgestelde thema’s aan u voorgelegd en gevraagd om daaruit een keuze te maken. Van de 76 uitgedeelde formulieren zijn er 19 ingevuld terug gekomen. De gemaakte keuzes zijn duidelijk, zie hieronder:

  • signaleren 15
  • twee kleurenspel 15
  • beschermend bieden 15
  • controle biedingen 11
  • Niemeijer 8

Hans Ernst, Ben Eijkelkamp en Bart Veen zullen bovengenoemde thema’s gaan behandelen. De avonden worden op woensdagavonden in november, december, februari, maart en april gehouden. Ongeveer een half uur theorie en daarna het spelen van een twaalftal spellen.
Het programma is als volgt

  • Woensdag 15 november: Bart Veen, Niemeijer
  • Woensdag 13 december: Hans Ernst signaleren
  • Woensdag 14 februari: Hans Ernst 2 kleuren spel
  • Woensdag 14 maart: Bart Veen, controle biedingen
  • Woensdag 11 april: Ben Eijkelkamp, beschermend bieden

Wij rekenen weer op een grote opkomst.
Hans Derrix
Han Alink

Maandagmiddagbridge

Op onze site staat al enige  tijd het bericht met betrekking tot het nieuwe bridge-initiatief van MOT 59 en Jump’85. Het overleg tussen MOT en Jump is hierna in een goede en opbouwende sfeer voorgezet en het initiatief is verder uitgewerkt. Verder lezen ….