• Gezellige zomermiddag en -avond drives bij Bousema in Lochem! In de maanden juli en augustus kunt u zowel op maandagmiddag als op donderdagavond bridgen bij Jump'85.

Twee kleuren spel en de verdediging er tegen. Tellen makkelijk?

Woensdagavond 17 mei was Ben Eijkelkamp de laatste in de rij van leden die samen met aanwezigen een thema bij de kop pakte. Het was de eerste zomerse dag en de organistoren zagen onze leden al gezellig op een terras met een kop koffie of wellicht een pilsje. De trouwe aanhang liet Ben gelukkig niet in de steek en die hebben daar geen spijt van gehad.

Het was geen avond om eens lekker lui achterover te hangen en de stof over je heen te laten komen. Nee, de aanwezigen moesten actief meedenken over welke twee kleuren spellen er zoal zijn en hoe ze er uit zien.
Al denkende en pratende werden een aantal spelsituaties met elkaar doorgenomen en door Ben en de aanwezigen van commentaar voorzien. Hoewel voor enkele aanwezigen de aangedragen materie min of meer gesneden koek was, gold dat lang niet voor iedereen.
Er moest worden nagedacht over mogelijke oplossingen voor de verdediging tegen een twee kleurenspel. Je kon de hersens horen kraken! En zo is het natuurlijk ook als je competitie speelt. Ook dan goed nadenken over het beste bod in een gegeven situatie. En zoals Ben nog eens onderstreepte: “je partner moet dan ook weten wat jij met dat bod bedoelt”. Ook benadrukte Ben de noodzaak van het oefenen van de gehanteerde conventies in de praktijk.
En ja, inderdaad, er moet ook nog worden geteld! Hoeveel kaarten van een bepaalde kleur zijn er nog in het spel en dat soort dingen. Ben toverde hiervoor op het white board een aantal ezelsbruggetjes die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Het was een inspannende en leerzame avond, waarvoor wij Ben van harte bedanken. De plannen voor het volgende seizoen worden al weer gesmeed, waarbij de beide organisatoren zeker rekening zullen houden met de opmerkingen die wij zo links en rechts hebben opgevangen.

Han Alink
Hans Derrix

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.