Communicatie met de partner

Hans en Hinky Ernst gaven woensdagavond de laatste training van dit seizoen en zoals wij bij de eerdere trainingen al waren gewend was het geen programma van luisteren en lekker achterover leunen. Nee, wij moesten weer allemaal aan de bak. Waar in de vorige trainingen vooral aandacht werd besteed aan het redeneren, ging het deze keer vooral om de communicatie met je partner zowel bij het uitkomen als het tegenspelen. Wat vertel je je partner bij het uitkomen en wat kan ik hem vertellen bij het afgooien of bijspelen van een kaart. Ook deze keer was het weer geen makkelijke kost, er werd gekauwd en herkauwd en je hoorde de hersenen kraken bij het volgen en de uitleg van de theorie .In het bijzonder toen een aantal spellen op het scherm verschenen er antwoorden met uitleg gegeven moesten worden.

In de 1e plaats de uitkomst goed lezen en deze situatie goed interpreteren en dan vervolgens als partner de keuze maken welk soort signaal ik moet geven: distributiesignaal of kleurpreferentiesignaal of een aan- of af signaal  en soms is het helemaal geen signaal. Ja bridgen is niet makkelijk, niet zo maar een kaart bijspelen, alert blijven en goed met je partner communiceren. En dat kan alleen maar goed gaan als je met elkaar ook goede afspraken hebt gemaakt over het uitkomen en de methode van signaleren bij het bijspelen en dat bleek bij een aantal aanwezigen niet het geval.

De vijf trainingen werden goed bezocht en de aanwezigen deden altijd enthousiast  mee, gestimuleerd door Hans en Hinky Ernst door hun goede voorbereidingen, methodische aanpak en materiaal dat beschikbaar werd gesteld. Zal zeker zijn vruchten afwerpen bij de deelnemers, maar wij vertrouwen ook een beetje op het vliegwiel effect en dat meerdere leden van onze club volgend seizoen ook van de partij zullen zijn. Bedankt Hans en Hinky.

Hans Derrix

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.