Kerst- en nieuwjaarsgroet.

Beste Jump leden,

Geen pepernoten met Sinterklaas op de bridgetafel dit jaar. En geen kerstdrive.
Nee, de gezellige aspecten van het bridgen zullen we dit jaar moeten missen. Gelukkig ‘zien’ we elkaar nog wel op stepbridge, maar dat is natuurlijk geen vervanging voor onze live clubavond en middag.

Vooruitkijken naar het volgende kalenderjaar is ook maar beperkt mogelijk. Om echt weer te kunnen bridgen zullen alle deelnemers waarschijnlijk moeten zijn ingeënt.
Op welke termijn dat het geval zal zijn is nog zeer ongewis. De Nederlandse Bridge Bond en de ingestelde ‘Jump corona commissie’ houden een vinger aan de pols en zullen adviseren over een mogelijke herstart van de competitie en de bijbehorende voorwaarden en maatregelen.

Die herstart zal dan wel in ons nieuwe clubgebouw zijn: ‘Het Stadshuus.’

Alle materialen zijn- of worden binnenkort overgebracht naar het Stadshuus. Ook over de inrichting, tafels en kleedjes, wordt momenteel nagedacht. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat zodra we weer mogen bridgen dat we dan de faciliteiten nog niet op orde hebben!

Voorlopig zullen we het moeten doen met Stepbridge. Over het lidmaatschap en de kosten van Stepbridge in 2021 zal Hans de Boer u binnenkort informeren.

Omdat er tussen de kerstdagen en oudjaar geen Stepbridge wedstrijd is, organiseren we voor alle leden op maandagavond 28 december half acht, online een ‘kerst-oud-nieuw drive’ met een grappig accent. Noteer deze avond in uw agenda, we hopen op een grote opkomst.

De gemeente Lochem heeft recent LochemTV in het leven geroepen. Ook Jump heeft een bijdrage geleverd. In aflevering 4 is aandacht besteed aan onze stepbridge activiteiten. Deze aflevering is uitgezonden op 4 december en is ook nog terug te kijken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=Xgzzw0YfvOc

Nu we geen clubmiddag/avond hebben, kunt u geen dingen bij de bestuursleden aankaarten op die momenten. In januari is er weer een bestuursvergadering gepland. Misschien zijn er onderwerpen die u graag besproken zou zien in onze bestuursvergadering; laat dat dan even via email of telefonisch weten.

Het bestuur van Jump wenst alle leden gezondheid, een fijne kerst en een voorspoedig nieuw jaar toe.


Namens het bestuur,
Marja Engelen.

Reacties zijn gesloten.