De Klok

Het normale speeltempo bedraagt 4 spellen per 30 minuten (7 minuten per spel en 2 minuten om te wisselen).

Vijf minuten voor het eind van elke speelronde geeft de klok een signaal, waarna een nieuw spel niet meer uit de boards/mapjes gehaald mag worden.

Indien door te langzaam spelen een spel niet meer gespeeld kan worden krijgen beide paren op dit spel het eigen gemiddelde van de zitting. Het spel wordt als “niet gespeeld” ingevoerd. Dit kan bij een te langzaam spelend paar twee keer tijdens een zitting gebeuren. Gebeurt het vaker dan wordt op de volgende spellen door de ingeroepen arbiter een arbitrale score van 40% toegekend aan het “overtredende” paar.

De wedstrijdleider kan bijvoorbeeld voor startende bridgers hiervan afwijken en eventueel compensatie bieden aan het “niet overtredende” paar.

Indien aan een tafel van een meespelende wedstrijdleider, arbiter of T.C.-lid één of meerdere spellen niet gespeeld kunnen worden als gevolg van organisatorische activiteiten of arbitrage dan wordt op dit spel (deze spellen) een arbitrale score van 60% aan beide partijen toegekend. Mocht de gemiddelde score van de gespeelde spellen van die zitting hoger zijn dan 60% dan wordt de arbitrale score hieraan aangepast.

Reacties zijn gesloten.