Systeemkaart

Systeemkaart

Iedere Bridger behoort een systeemkaart te hebben, waarop ALLE afspraken met de partner worden vermeld. Deze systeemkaart moet bij aanvang van elke ronde ongevraagd aan de tegenspelers ter inzake te worden gegeven.

Wat staat er op de systeemkaart? Zoals gezegd alle afspraken met je partner. Dus b.v. bij de 1-openingen: speel je vierkaarten hoog of vijfkaarten hoog en vanaf hoeveel punten open je. Als je vijfkaarten hoog speelt is je klaveropening vanaf een tweekaart of vanaf een driekaart en wat is dan je 1 ruiten-opening? Vanaf een driekaart of altijd een vierkaart?

Zijn je twee-openingen sterk of zwak en heb je bijzondere conventies (Muiderberg/Multi enz.) Is je 1-sans opening 15/17 of iets anders? En wat is je 2-sans opening?

Hoe vraag je azen en wat betekenen de antwoorden van je partner daarop?

Wat betekenen je volgbiedingen als de tegenpartij heeft geopend? En hoe sterk zijn die volgbiedingen?

Tegenstanders hebben het recht AL je afspraken te kennen (in bridgetaal “full disclosure”).

Ook je gebruikelijke uitkomsten dienen te worden vermeld en wat je doet bij niet-bekennen.

Het spreekt vanzelf, dat de systeemkaarten van jou en je partner volkomen identiek moeten zijn, het zijn nl. afspraken, die jullie samen hebben gemaakt. Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat jij vijfkaarten hoog speelt en je partner vierkaarten hoog!

Blanco systeemkaarten zijn te downloaden op de site van de Nederlandse Bridge Bond.

https://www.bridge.nl/wedstrijden-algemeen/1149-systeemkaarten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.

Ook als u geen bridge-partner voor de maandagmiddag hebt kunt u komen bridgen. De wedstrijdleiding zorgt voor een partner!

13:30 uur in het Stadshuus.