Online ALV

Op 21 september heeft Jump’85 zijn algemene ledenvergadering gehouden. Online deze keer.

Naast de vaststelling van de notulen van de vorige ALV (2019), de verslaggeving over het afgelopen jaar en het financiële jaarverslag stond er één belangrijk punt op de agenda: De verandering van onze speellocatie van cafe restaurant Bousema naar het Stadshuus.

De uitkomst van de voorafgaande aan de vergadering, per email, gehouden stemming hierover was duidelijk: 85% van leden die gestemd hebben (90) was het eens met de nieuwe locatie. Zodra “live” bridgen weer mogelijk is, zal de competitie worden hervat in het Stadshuus.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.