Oudejaarsdrive.

Op 28 december  organiseerde Jump’85 een feestelijke oudejaarsdrive: bridgen en een pubquiz tegelijkertijd. De 22 deelnemende paren hebben een enerverende avond gehad. Sommigen verknalden hun bridgespel doordat het oplossen van de vraag “wat de kans op een 0-3 verdeling is” teveel hersencapaciteit in beslag nam. Anderen gingen bloedfanatiek met Google Streetview de bomen op de Markt in Lochem tellen. Voor de wedstrijdleider was het hilarisch om de conversaties in de chat te volgen en was de stress soms voelbaar.

Het organiseren van een quiz waarvan de vragen niet binnen 1 minuut te googlen zijn, is vrijwel onmogelijk gebleken. Vrijwel, want ook Google zet mensen op het verkeerde been. Dat bleek uit vraag 4 die slechts 1 keer goed is beantwoord door iemand die ergens in zeeland een website vond met het correct antwoord. De rest tuinde erin of geloofde Google niet, want wie kan zich voorstellen dat de kans op een hand met singleton of een renonce bijna 80% is?!

Een leuke avond, maar hopelijk is de volgende feestdrive weer een feest aan de fysieke tafel in ons nieuwe onderkomen, het Stadshuus (aan de markt met die 31 bomen ?)

Voor de uitslag: https://www.jump85.nl/uitslag-popquiz

Namens de TC,

Hans de Boer

Kerst- en nieuwjaarsgroet.

Beste Jump leden,

Geen pepernoten met Sinterklaas op de bridgetafel dit jaar. En geen kerstdrive.
Nee, de gezellige aspecten van het bridgen zullen we dit jaar moeten missen. Gelukkig ‘zien’ we elkaar nog wel op stepbridge, maar dat is natuurlijk geen vervanging voor onze live clubavond en middag.

Vooruitkijken naar het volgende kalenderjaar is ook maar beperkt mogelijk. Om echt weer te kunnen bridgen zullen alle deelnemers waarschijnlijk moeten zijn ingeënt.
Op welke termijn dat het geval zal zijn is nog zeer ongewis. De Nederlandse Bridge Bond en de ingestelde ‘Jump corona commissie’ houden een vinger aan de pols en zullen adviseren over een mogelijke herstart van de competitie en de bijbehorende voorwaarden en maatregelen.

Die herstart zal dan wel in ons nieuwe clubgebouw zijn: ‘Het Stadshuus.’

Alle materialen zijn- of worden binnenkort overgebracht naar het Stadshuus. Ook over de inrichting, tafels en kleedjes, wordt momenteel nagedacht. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat zodra we weer mogen bridgen dat we dan de faciliteiten nog niet op orde hebben!

Voorlopig zullen we het moeten doen met Stepbridge. Over het lidmaatschap en de kosten van Stepbridge in 2021 zal Hans de Boer u binnenkort informeren.

Omdat er tussen de kerstdagen en oudjaar geen Stepbridge wedstrijd is, organiseren we voor alle leden op maandagavond 28 december half acht, online een ‘kerst-oud-nieuw drive’ met een grappig accent. Noteer deze avond in uw agenda, we hopen op een grote opkomst.

De gemeente Lochem heeft recent LochemTV in het leven geroepen. Ook Jump heeft een bijdrage geleverd. In aflevering 4 is aandacht besteed aan onze stepbridge activiteiten. Deze aflevering is uitgezonden op 4 december en is ook nog terug te kijken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=Xgzzw0YfvOc

Nu we geen clubmiddag/avond hebben, kunt u geen dingen bij de bestuursleden aankaarten op die momenten. In januari is er weer een bestuursvergadering gepland. Misschien zijn er onderwerpen die u graag besproken zou zien in onze bestuursvergadering; laat dat dan even via email of telefonisch weten.

Het bestuur van Jump wenst alle leden gezondheid, een fijne kerst en een voorspoedig nieuw jaar toe.


Namens het bestuur,
Marja Engelen.

Onze nieuwe Bondsmeesters

  1. Alexandra te Wierik, Districtsmeester met 2000 meesterpunten
  2. Agnes te Braake, Regionaalmeester met 5000 meesterpunten
  3. Han Alink, Kandidaat Bondsmeester met 10.000 meesterpunten

Namens Jump’85 van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. Diploma met bijbehoren komen zo snel mogelijk naar u toe.

Rabo Clubsupport

Rabo clubsupport, in de afdeling Noord-Oost Achterhoek was € 400.00.= te verdelen, 811 clubs hebben meegedaan en er zijn 67.150 stemmen uitgebracht.  Jump stemmers hebben € 260.67 bij elkaar verzameld. Een mooi bedrag, vergelijkbaar met andere jaren.

OverledenDonderdagochtend 19 november is op 88 jarige leeftijd Dirk Barlagen overleden.
Dirk speelde lange tijd op donderdagavond. De laatste jaren speelde Dirk op maandagmiddag.
We herinneren ons Dirk als een speler die zijn eigen spel speelde.
Rust zacht Dirk.

Ook op maandag wordt er Stepbridge gespeeld!

Wist u dat u ook elke maandag op Stepbridge mee kunt spelen met een Jump toernooi? Deze activiteit is ontstaan als oefentoernooi voor beginnende stepspelers maar inmiddels spelen we wekelijks met minimaal een tiental paren. De tijdsduur is beperkt omdat we 16 spellen spelen, waardoor het toernooi niet avondvullend is. 

De opzet is recreatief bedoeld, geen tijd of prestatiedruk, geen probleem als het even niet lukt en u wat meer tijd nodig heeft. Ideaal om een keer met een andere partner te spelen, deze hoeft ook niet persé lid van Jump te zijn. Een NBB- en step-(gast)lidmaatschap is wel vereist!

We spelen zonder arbitrage (tenzij de wedstrijdleider mee kan spelen, dan is deze wel beschikbaar). De WL heet alleen iedereen welkom en start de avond. 

Doet u ook mee? Inschrijving kan zoals altijd vanaf 30 uur voor aanvang van de wedstrijd (dus na zondagmiddag 13.30u). U ziet bij inschrijving altijd hoe de wedstrijd is opgezet (aantal ronden, spellen, tijdsduur en paren of butler). Heeft u nog geen partner?: kom om 19.15 naar de lobby van het toernooi en vraag in de chat of er kandidaten zijn. Schrijf je dan ter plekke samen in (instructies voor inschrijven en deelnemen staan op de Jump website)

Online ALV

Op 21 september heeft Jump’85 zijn algemene ledenvergadering gehouden. Online deze keer.

Naast de vaststelling van de notulen van de vorige ALV (2019), de verslaggeving over het afgelopen jaar en het financiële jaarverslag stond er één belangrijk punt op de agenda: De verandering van onze speellocatie van cafe restaurant Bousema naar het Stadshuus.

De uitkomst van de voorafgaande aan de vergadering, per email, gehouden stemming hierover was duidelijk: 85% van leden die gestemd hebben (90) was het eens met de nieuwe locatie. Zodra “live” bridgen weer mogelijk is, zal de competitie worden hervat in het Stadshuus.