Passen of bieden?

Deze vraag viel door de aanwezigen niet altijd even makkelijk te beantwoorden bij de probleemstellingen die Hans Ernst ons voorschotelde. Het lijkt zo makkelijk als je onvoldoende punten hebt moet je passen, maar dan moet je wel precies weten hoe sterk het rebid van je partner is om te weten of het bod forcing is of niet. Deze voorbeelden maakten onder het grote aantal aanwezigen veel los, de ene vraag duikelde over de andere en de bied opvattingen van enkelen leken ineens op losse schroeven te staan. En toen moesten de doubletten nog volgen.

Wat betekent die en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Om hoeveel punten gaat het dan en hoe moet je daar als partner weer op reageren. Ook deze keer benadrukte Hans diverse malen dat het in dit bied proces altijd weer een kwestie is van redeneren en communiceren. Het was wel duidelijk dat onder de aanwezigen enige verwarring en vertwijfeling ontstond over hun systeem van bieden. Daar moet de komende tijd nog eens over nagedacht worden en dat kan dan ook goed met het huiswerk dat ons voor tijdens de feestdagen werd aangeboden. Tenslotte werden een aantal afspeeltechnieken behandeld met de daarbij behorende probleemstellingen waar een antwoord op geformuleerd moest worden. Ook geen makkelijke kost, te meer niet omdat duidelijk was dat bij veel deelnemers de knollen op waren. Ook nu weer konden wij terug kijken op een geslaagde goed voorbereid avond en waarvan wij de uitwerkingen op papier meekregen. Of iedereen die nacht goed heeft kunnen slapen betwijfel ik.

Hans Derrix

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.