Arbitrage en protest

Arbitrage-reglement Jump’85

Dit arbitrage-reglement gaat uit van de spelregels Nederlandse Bridge Bond (NBB). Daar waar strijdigheden bestaan of ontstaan gelden de NBB-spelregels.

Betrokken partijen m.b.t. een arbitrage:

  • Overtredende partij
  • Niet-overtredende partij
  • Dienstdoende arbiter

Protestcommissies:

  • Protestcommissie Jump’85
  • Protestcommissie District

Arbitrage

Elke speler op een speelavond heeft het recht om arbitrage te vragen of zijn rechten voor te behouden en nadien om arbitrage te vragen. De blinde mag alleen arbitrage vragen na afloop van een spel of als één van de andere spelers tijdens het spelen op een onregelmatigheid heeft geattendeerd. Het recht om arbitrage te vragen eindigt 30 minuten nadat de uitslag is bekend gemaakt.

Bij een arbitrage is de arbiter, die als eerste aan tafel is gevraagd, degene die de beslissingen neemt: “dienstdoende arbiter” m.b.t. de onderhavige arbitrage-zaak. Zij/hij kan onmiddellijk een arbitrage-uitspraak doen of de zaak aanhouden en later besluiten om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld om collega-arbiters te willen raadplegen).

Indien een arbiter collega-arbiters raadpleegt zorgt zij/hij ervoor dat deze geen leden van de protestcommissies zijn en dat de raadpleging buiten gehoorsafstand van niet-betrokken clubleden plaats vindt. De geraadpleegde collega-arbiters houden hun advies voor zich. De dienstdoende arbiter blijft verantwoordelijk voor haar/zijn (eind)beslissing.

Beslissingen kunnen ook herroepen worden door de dienstdoende arbiter en wel binnen 48 uur nadat de uitslag is bekend gemaakt. De dienstdoende arbiter zorgt ervoor dat tenminste één lid van de overtredende partij en tenminste één lid van de niet- overtredende partij van zijn beslissing of herroeping zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld.

Zolang een zaak waarover arbitrage is gevraagd nog niet heeft geleid tot een arbitrage-beslissing door de dienstdoende arbiter, blijft een uitslag die wordt bekend gemaakt onder voorbehoud.

Protest

Indien één (of meer) van de betrokken partijen zich niet neerlegt bij de beslissing van de dienstdoende arbiter kan deze partij een protestprocedure starten via de dienstdoende arbiter. Het recht om te protesteren eindigt 30 minuten nadat de uitslag is bekend gemaakt. Echter, na een herroeping van haar/zijn beslissing door de dienstdoende arbiter in een later stadium hebben betrokken partijen alsnog het recht protest aan te tekenen.

In het geval van een parenwedstrijd moeten beide partners het eens zijn dat protest wordt aangetekend, bij een viertallenwedstrijd moet de teamcaptain instemmen.

De dienstdoende arbiter stelt in het geval van een protest de wedstrijdleiding ervan op de hoogte dat de uitslag van de speelavond onder voorbehoud is.

De protesterende partij vult het Jump-’85-protestformulier in en dient dat in bij de dienstdoende arbiter. Deze zorgt ervoor dat de niet-protesterende partij een eigen visie kan verwoorden op het protestformulier en vermeldt vervolgens haar/zijn besluiten en motiveringen.

Protestcommissie Jump’85

De dienstdoende arbiter dient het protestformulier in bij de protestcommissie van Jump’85. De betrokken partijen ontvangen een afschrift. De protestcommissie van Jump’85 neemt binnen 5 dagen na ontvangst van het protestformulier een besluit en deelt dit mede aan de betrokken partijen en de wedstrijdleiding. De protestcommissie van Jump’85 bepaalt haar eigen werkwijze.

Protestcommissie District

Indien één (of meer) van de betrokken partijen en/of de dienstdoende arbiter zich niet neerlegt bij de beslissing van de protestcommissie van Jump’85 kan zij/hij een protestprocedure starten bij de protestcommissie van het district. Het district heeft hiervoor een eigen procedure ontwikkeld en het protestgeld bedraagt € 25,=. De kosten zijn voor rekening van de protesterende partij tenzij het protest wordt toegekend of de protesterende partij de dienstdoende arbiter is. Geldt het “tenzij” dan stort het district het protestgeld terug of vergoedt Jump’85 de kosten.

De uitspraak van de protestcommissie van het district is bindend.

Bijgesteld 22 november 2016

Het protestformulier kunt u hier downloaden

Het huishoudelijk reglement met arbitragereglement kunt u hier downloaden

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.