Uitkomen

Tegenstanders bieden vlot en zonder aarzeling 3nt en uit het niets biedt partner doublet. Mijn doublerende partner vertrouwt er op dat ik zijn doublet zal begrijpen en ik beschaam zijn vertrouwen natuurlijk niet. Eitje, uitkomen in de eerst geboden kleur van de dummy. Dat is makkelijk, gewoon een afspraak, een eitje dus.

Was het altijd maar zo makkelijk. Hans Ernst schotelde ons een heel scala van overwegingen voor waar je rekening mee moet houden voordat je een keuze maakt met welke kleur en welke kaart je uitkomt. Dan moet je eerst nog wel kiezen of het passief of actief zal moeten zijn. Evenals in de voorgaande trainingen komt het ook hier weer neer op redeneren, in dit geval het analyseren van de bieding en je een voorstelling proberen te maken van de handen van je tegenstanders en natuurlijk die van je partner en hoe de punten verdeeld zouden kunnen zitten. Makkelijk? Nee, harstikke moeilijk, maar bridgen is ook moeilijk en daarom is het goed om je te verdiepen in allerlei aspecten van het bridgen, vanavond dus op het uitkomen.

Na een vracht van theorie met bijbehorende voorbeelden volgde een soort biedbeker, tien schriftelijke opgaven. Een bieding en dan met de vraag: waar kom je mee uit? De theorie van die avond bleek nog niet te zijn bezonken of werd anders geïnterpreteerd, want er was bij elke opgave een diversiteit van antwoorden. Gelukkig waren er ook goede uitkomsten. Eigenlijk ging het precies zoals in de dagelijkse praktijk van onze bridgecompetitie. Duidelijk werd wel dat wanneer je goed redeneert en analyseert je vaak de goede uitkomst kiest en beter scoort.

Ook deze avond was weer een leerzame en door Hans en Hinky Ernst goed voorbereide avond, waar hard moest worden gewerkt.

De proeven van bekwaamheid kunnen spoedig in praktijk worden gebracht.

Hans Derrix

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.