• Met ingang van donderdag 2 september starten we weer met "live" bridgen. Op 6 september begint ook het maandagmiddag "vrije inloop" bridgen weer. Tot ziens in het Stadshuus!

We gaan weer bridgen!

Het bestuur gaat er vanuit, dat er vanaf donderdag 2 september (aanvang 19.30 uur) weer fysiek gebridged kan worden in het “Stadshuus”. We verwachten, dat iedereen is gevaccineerd en zich zoveel mogelijk zal houden aan de anderhalve meter regel. Het “Stadshuus’ heeft nieuwe ventilatie aangeschaft, die voldoet aan de eisen voor de Horeca. Het is de bedoeling dat wie niet komt zich, zoals gewoonlijk, weer afmeld via de website of via donderdag@jump85.nl.

Wel zullen de ontwikkelingen omtrent corona en de te treffen maatregelen nauwlettend worden gevolgd.

Ook zal vanaf maandag 6 september het vrije inloop bridge weer georganiseerd worden. Aanvang 13.30 uur. Dit is behalve voor leden ook toegankelijk voor niet-leden, mits NBB-lid. Om de kosten van de zaalhuur te dekken wordt voor de maandagmiddag voor leden €1,00 per persoon en voor niet-leden €2,00 gerekend. Deze zaalhuur wordt dus niet meegerekend bij het contributiebedrag dat alle leden betalen. Het wedstrijdschema wordt bijgevoegd.

Zoals eerder vermeld zal Hinky Ernst proberen om voor iedereen, die dat wil, een geschikte partner te vinden.

Mogelijk zal ook het stepbridge doorgaan op de woensdagavond. De eventuele kosten hiervan zal door de deelnemers zelf opgebracht moeten worden en worden niet doorgerekend in de algemene contributie.

Ook heeft het bestuur besloten, dat het jubileumfeest, dat in verband met Corona niet door kon gaan, alsnog zal plaatsvinden, ergens in maart 2022.

In de hoop, dat alles door kan gaan en dat de nieuwe coronagolf geen roet in het eten gooit.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.